Deniz neden tuzludur?

 

 

 

Tuzlar, su ile çok iyi karışırlar.

 

Her suyun içinde tuz vardır. Yağmur yağdıktan sonra sular, göllere ve nehirlere doğru akarlar. Bu nehirlerde, denizlere ve okyanuslara akarlar. Bazı okyanus suları, havaya ve bulutlara karışırlar. Bu işleme buharlaşma denir.

 

Tuzlar buharlaşmazlar. Onlar okyanusların dibinde kalırlar.

Okyanus sularında, deniz sularında daha çok tuz vardır.Okyanus suyunun yaklaşık 3 % tuzdur.

 

Bazı göllerde su çok buharlaşır, fakat tuz buharlaşmaz. Bu göller çok tuzludur. Buna benzer iki meşhur göl vardır. Onlar "Ölü Deniz" ve "Buyük tuz gölü" dür. Ölü deniz Orta Doğu'da ve Büyük Tuz Gölü ise Amerika'nın Utah bölgesinde bulunuyorlar. Onlar Atlantik ve Pasifik Okyanusu'ndan daha tuzlu.

 

karışmak Ц смешиватьс€

akmak Ц течь

bulut Ц туча

işleme - процесс

buharlaşma Ц испарение, парообразование

dibi Ц глубина

bulunmak Ц находитьс€