Sizin telefon numaranız kaç? Sınıfta kaç öğrenci var? Hangi kız güzel? Çantada kaç kitap var? Bu odada iki masa ve beş sandalye var. Yılda on iki ay var. Her mevsimde kaç ay var? Yılda üç yüz altmış beş gün var